. »

Monday, March 21, 2011

HADIS-HADIS RASULULLAH SAW

  1. Janganlah kamu memukul isterimu , kerana hal itu bererti kamu memperlakukannya bagaikan seorang budak.
  2.   Seorang  Muslim jangan menyakiti isterinya. Bila dia tidak senang  terhadap salah satu sifatnya,biarlah dia disenangkan oleh sifat lainnya yang baik.
  3. Sesuatu yang halal yang Allah tidak sukai ialah perceraian.
  4.  Jangan cegah isterimu untuk datang ke masjid, tetapi rumah-rumah mereka adalah lebih baik bagi  mereka.
  5.  Apabila seorang wanita melaksanakan solat lima waktu ,puasa di bulan Ramadhan ,suci serta taat pada suaminya, maka dikatakan kepadanya untuk memasuki syurga dari pintu mana yang dia sukai.
  6.  Cinta kepada dunia adalah sumber dari segala kejahatan.
  7.  Kekayaan yang digunakan sebagaimana mestinya, merupakan rahmat, dan seseorang secara hukum boleh berupaya  untuk meningkatkannya dengan cara yang jujur.

<AYu>

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...