. »

Wednesday, February 2, 2011

Renungkan
Sebagai Ingatan Untuk Sahabat Semua..

Surah Az-Zukhruf , ayat 83-84

Ertinya <Ayat 83-84>: 
Maka biarkanlah mereka tenggelam (dalam kesesatan) dan bermain-main sampai  mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka.  Dan Dialah Tuhan (yang disembah) di bumi , dan Dialah Yang Mahabijaksana, Maha Mengetahui.  Dan Mahasuci (Allah) yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dan di sisi-Nyalah ilmu tentang hari kiamat, dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...